ทีทีบีไดรฟ์ ร่วมสมทบกองทุนมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ เพื่อการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 27/10/2564


 

 


ทีทีบีไดรฟ์ (ttb DRIVE) โดย นายชัชฤทธิ์ ตั้งเถกิงเกียรติ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ผลิตภัณฑ์ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ และนายอนุรักษ์ วัฒนาเสรีกุล เจ้าหน้าที่บริหารภาคงานขายและเครือข่ายธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb)  มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท ที่ได้จากการจัดกิจกรรม #ไดรฟ์ไปด้วยกัน เพื่อสนับสนุนแคมเปญขับฟรี 90 วัน ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อร่วมสมทบกองทุนจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์  ค่ายา เวชภัณฑ์ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ของโรงพยาบาลตำรวจ  โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.สรวุฒิ เหล่ารัตนวรพงษ์ รองนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ ทีทีบีไดรฟ์ ร่วมกับผู้ประกอบการรถยนต์ทั่วประเทศได้จัดกิจกรรม #ไดรฟ์ไปด้วยกัน เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยในกิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลกระทบ โดยทีทีบีไดรฟ์และพันธมิตร พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน     

บุคคลในภาพ (จากซ้าย)
1. นายกุญช์ภัช  ชวนะวงศ์ หัวหน้าผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถยนต์ใหม่ ทีเอ็มบีธนชาต
2. นายอนุรักษ์ วัฒนาเสรีกุล เจ้าหน้าที่บริหารภาคงานขายและเครือข่ายธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ทีเอ็มบีธนชาต
3. นายชัชฤทธิ์ ตั้งเถกิงเกียรติ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ผลิตภัณฑ์ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ทีเอ็มบีธนชาต
4. พล.ต.ต.สรวุฒิ เหล่ารัตนวรพงษ์  รองนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ
5. พล.ต.ต.ทรงชัย สิมะโรจน์  เหรัญญิก มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์


* * * * ** * * * * ** * * * * * * * * * * *
#ttbDRIVE
#ทีเอ็มบีและธนชาตเปลี่ยนเป็นทีทีบี #เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น
#TMBThanachart #ttb #MakeREALChange


 
     
 
  © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)   นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า