แบบสำรวจการเข้าใช้งาน https://bluebook.ttbbank.com X
 เข้าใช้งานครั้งแรก  เข้าใช้งานเป็นประจำ
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก   |   ขนาดตัวอักษร :   |   แผนผังเว็บไซต์     
 
     
ส่วนงาน HP bluebook Pricing ฝ่ายนโยบายสินเชื่อที่มีหลักประกัน สายงานบริหารสินเชื่อและระบบพื้นฐานธุรกิจลูกค้ารายย่อย เป็นหน่วยงานหนึ่งในธนาคารทหารไทยธนชาต ที่ให้บริการข้อมูลราคารถยนต์ใช้แล้วหรือรถมือสอง ในชื่อ “bluebook” เริ่มให้บริการตั้งแต่ ปี 2545 โดยมีเป้าหมายที่จะให้บริการเพื่อสนับสนุนภายในธนาคาร ซึ่งตลอดระยะที่ผ่านมา ทางส่วนงานฯ ได้ให้บริการข้อมูลราคากลางรถยนต์ใช้แล้ว และสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการดำเนินงานด้านการบริการให้เช่าซื้อรถยนต์อย่างมืออาชีพ และตอบสนองทุกความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายbluebook เป็นราคากลางรถยนต์ใช้แล้ว สภาพพร้อมใช้งาน ซึ่งทางธนาคารจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิงเบื้องต้นสำหรับการจัดเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว และผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องภายในธนาคาร
     ในการจัดทำราคากลางดังกล่าวเราได้ทำการรวบรวมข้อมูลราคารถยนต์ใช้แล้วจากแหล่งต่าง ๆ เช่น จากวารสารรถยนต์รายสัปดาห์ จากการสำรวจราคาตามเต้นท์รถ จากงานประมูลรถยนต์ และจากงานแสดงรถยนต์ เป็นต้น ดังนั้นจึงทำให้การจัดทำราคากลางได้รับข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ มีมาตรฐาน และมีความใกล้เคียงกับราคาตลาดของรถยนต์ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันภายในธนาคาร อีกทั้งเรายังได้ทำการปรับปรุงราคากลางทุกเดือน เพื่อให้ราคากลางรถยนต์ใช้แล้วเป็นปัจจุบันส่วนงาน HP bluebook Pricing ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้ธนาคาร ได้รับมาตรฐาน ISO9001 : 2015 ภายใต้ Scope “ Use Car Price Determination ” ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจาก Auditor “ SGS Thailand Co., Ltd. ” และได้รับการรับรอง Certificate จากทาง UKAS ประเทศอังกฤษ จากการดำเนินการดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงการทำงานที่เป็นมาตรฐานสากล ทันสมัย รวมทั้งการพัฒนาขบวนการทำงานอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจ และความสำเร็จของเรา จนทำให้ “bluebook” ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการของเราเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
 
 
 
  © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)   นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า